Marktbericht Vurenhout

Iedereen merkt wel dat de houtprijzen oplopen en de beschikbaarheid steeds slechter wordt. Hieronder beschrijven wij de marktsituatie, onderbouwing, en verwachting voor de komende tijd.

Marktsituatie februari 2021

Daar waar we eind 2020 een noodkreet hebben geslaakt met betrekking tot de marktsituatie is het allesbehalve verbeterd. Sterker nog: het is alleen maar extremer geworden !!

Op dit moment kent de houtmarkt slechts dagprijzen.

Daarom spreken wij niet meer van een kreet maar van een schreeuw….en niet alleen om hout…..

Ook de plaatselijke bouwmarkt zal mee moeten….

Het is slechts een kwestie van tijd dat zelfs de consument zal moeten merken dat er een extreme opwaartse prijsdruk heerst in de houtwereld. Het mag jullie dan inmiddels wel duidelijk zijn geworden dat “het hout” beperkt beschikbaar is en maar blijft stijgen in prijs. Maar hoe lang duurt het totdat de eindgebruiker mee gaat betalen ?

Met deze continue prijsstijging zal het prijsroer niet alleen rigoureus om moeten, maar zal er ook steeds bijgestuurd moeten kunnen worden. Daar waar wij al met tientjes omhoog zijn gegaan tot kerst 2020, stijgen de prijzen gedurende dit jaar gewoon door en zijn de gecalculeerde vervangingsprijzen week na week alweer achterhaald. Het gaat met tientjes omhoog in plaats van enkele Euro’s….

Wanneer je dit tegen eerdere perioden van extreme prijsverhogingen aanhoudt deze eeuw, stijgt deze nu al met stip naar nummer 1. En we zijn nog niet aan het einde van deze prijshoos…..

Waarom nu? Enkele feiten op een rij;

 • 2019 en begin 2020 was de houtmarkt en z’n prijsstelling slecht (oa door veel “calamiteitenhout” aanbod) met capaciteitsbegrenzingen tot gevolg.
 • Het opschalen van de capaciteit door stijgende vraag wereldwijd, vanaf midden 2020, kent tot nu toe alleen nog maar achterstanden.
 • Uitval productiecapaciteit door ziekte en quarantaine regels (zorgt voor nog meer vertraging)
 • Transportproblemen:    Beschikbaarheid – Ook hier (extreme) prijsstijgingen (aanhoudende hogere prijzen uit verschillende landen, beschikbaarheidsprobleem containers, etc.)
 • Aanhoudende grote overzeese vraag (oa US, China, UK, N-Afrika)
 • Erg grote prijsverschillen per markt (oa NL en B zitten doorgaans aan de onderkant van de prijsmarkt met nog hogere corrigerende prijsstijgingen in deze markten tot gevolg)
 • Herstel bossen (door kaalslag als gevolg door boomschorskever). Hierdoor aanmerkelijk minder kap in de bossen (lange termijn)
 • Aanbod calamiteitenhout nivelleert (door bovenstaande maar ook door nat najaar en koude winter)
 • Stijgende rondhout prijzen
 • Juist door Corona groeiende vraag houtsector
   • Tuin
   • Bijv. overheid stimulans in US (2e op komst) heeft vraag hout (met name voor huizenbouw) een ontzettende boost gegeven. Men verwacht dat deze vraag (en prijsniveaus) voorlopig aanhoudt
   • We willen aan bovenstaand toevoegen dat get evt. wegvallen van een importheffing van Canada naar US niet per definitie alles terugdraait. In Canada zijn de laatste 2 jaren al tientallen zagerijen gesloten door de kaprestricties als gevolg van Mountain Pine Beetle (dit staat ons in Europa ook te wachten)
 • Natte/milde aanvang winter; daardoor verlate winterkap (belangrijkste oogstperiode)
 • Extreem lage voorraden bij alle zagerijen (niet land gebonden)
 • Rondhout oogst beperkingen in het voorjaar (vanaf midden maart)
 • Stijgende vraag naar hout in het algemeen .”Hout wint aan populariteit” en wordt steeds meer toegepast.
 • Enkele redenen: focus op een groenere economie, strijd tegen klimaatverandering, milieuvriendelijke grondstof, CO2 opslag, duurzaamheid, recyclebaar, etc.)
 • Aanvullend op bovenstaande: gunstige :Corona leningen”(bijv. IEB) voor een groenere economie

Hoe lang gaat dit nog door?

Wanneer wij kijken naar de economische verwachtingen staan alle seinen op groen. Niet per definitie op dit moment van de lockdowns, maar wel op korte termijn. Men verwacht zelfs een groei in recordtempo (5.5% in 2021, met name vanaf de 2de helft van dit jaar).  Niet alleen  omdat de consument op z’n geld is blijven zitten het afgelopen jaar en dit zeker zal gaan besteden wanneer er weer meer bewegingsvrijheid is, maar ook de industrie is vol vertrouwen over de nabije toekomst die nog eens ondersteund wordt door de vele overheid stimulansen.

Als we dan kijken naar de houtmarkt. Die zal minimaal tot maart/april nodig hebben om de achterstanden van 2020 in te lopen (als ze al bijkomen….). Door de aanhoudende vraag is er geen voorraad opbouw en lijkt de planning voor het 2de kwartaal al zo goed als te zijn bepaald. Als we daaraan vastkoppelen dat juist wanneer de Covid-19 beperkingen sterk afnemen de vraag naar hout zal toenemen, zou je kunnen stellen dat dit jaar al een gelopen (hout)race is.

Het enige wat nog tegen spreekt zijn de negatieve ontwikkelingen door toedoen van deze langdurige Covid-19 crisis. Die zal per land, bedrijfstak verschillen.

 

Samenvattend:

 • Hout blijft stijgen in prijs
 • Geen korte termijn verruiming in aanbod hout (beschikbaarheid)
 • Transport voorlopig ook nog kritisch/duur
 • Onzeker factor: onvoorzien Covid-19 economische invloed
 • Dek tijdig je behoeftes in (en schrik vooral niet van de prijs)
 • Dit kan wel eens tot eind 2021 aanhouden